775 Р

Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb)

Материал — Сыворотка крови / Метод — Кол / Дни — до 2